Darmowa dostawa od 299 zł | Szybka wysyłka! Zamów do 12:00 a dziś wyślemy!

Zwroty i reklamcje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: well-dressed@wp.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Chopina 5F/F1, 88-200 Radziejów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym objąłeś w posiadanie zwracaną rzecz (tj. od dnia, w którym został dostarczony towar).

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Warunkiem zwrotu jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym, starannie złożonym i zapakowanym, z wszystkimi jego częściami (metki itd.) oraz bez śladów użytkowania. Bardzo prosimy o dołączanie do zwrotu również paragonu.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Dokonane przez Ciebie płatności za zamówiony towar zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: well-dressed@wp.pl lub drogą pocztową na adres ul. Chopina 5F/F1, 88-200 Radziejów. 

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Chopina 5F/F1, 88-200 Radziejów 

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

!Jednocześnie informujemy, że przesyłki muszą zostać doręczone na nasz adres. NIE ODBIERAMY przesyłek z punktów odbioru!

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

……..….…………………………………………..
(miejscowość, data)

Dane konsumenta

Imię i nazwisko: ……..….…………………………………………..

Adres: ……………..……..….…………………………………………..

……..….…………………………………………………………………….

Numer tel.: …………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………

Bianco JOLANTA TRAWIŃSKA
ul. Chopina 5F/F1
88-200 Radziejów
adres e-mail: well-dressed@wp.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Numer zamówienia ..............................................

Niniejszym informuje o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................
 

 ......................................................................................................................................................................
 

 

Data złożenia zamówienia: …………………………………………………………………

Data otrzymania zamówienia: ……………………………………………………………

WNOSZĘ O ZWROT ŚRODKÓW NA RACHUNEK BANKOWY

Wypełnić w przypadku płatności przelewem zwykłym. W przypadku płatności z wykorzystaniem bankowości online, zwrot środków zostanie dokonany tą samą metodą.


Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu i reklamacji towaru określne w Regulaminie sklepu.

 

 …..……..……………………………………………
 czytelny podpis